Godkjente påmeldinger pr. 21.11 09.00

HUSK avmeldinger fra både liste og venteliste siste frist kl 1600 på mail til Vigdis@idrettsforbundet.no.

Vi vil ikke han noen ledige nummer på søndag. Selv om du står nede på ventelisten vil jeg ha beskjed.