NM JUNIOR OG EQUINOR NC 7 OG 8 BEITOSTØLEN STADION 13.-15. MARS 2020

Øystre Slidre IL inviterer, I samarbeid med Norges Skiforbund, til NM langrenn for junior og Equinor Norgescup nr. 7 og 8 for sesongen 2019/2020 på Beitostølen Stadion.

REFUSJONSORDNING

Det blir i samsvar med NSFs regelverk refundert 112,50 pr påmeldt start. Dette blir refundert samlet til de ulike skikretsene som vil refundere dette til den enkelte klubb. Eventuelle spørsmål rundt dette bes rettet til skikretsen.

AVLYST!

Vedtak om avlysing av arrangement: NM for junior på ski Beitostølen 13. – 15. mars 2020

Smittevernlegen i Øystre Slidre kommune har med heimel i delegert mynde etter smittevernlova, § 4-1 bokstav a, vedteke at arrangementet NM for junior på  ski på Beitostølen 13.-15. mars 2020 skal avlysast.

Bakgrunnen for vedtaket er særleg knytt til råda frå Folkehelseinstituttet dagsett 10.03.2020 om at utandørs arrangement  med fleire enn 500 deltakarar som står eller sit tett bør avlysast. Dette er og sett i samanheng med at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet peiker på at vi er inne i ei ny fase med ikkje sporbar smittespreiing av Corona-virus.

Arrangøren har opplyst at det er påmeldt om lag 1000 deltakarar og at det er forventa om lag 600 personer knytt til støtteapparat og familie. I tillegg vil arrangementet inkludere  mange lokale frivillige.  

Smittevernlegen har på dette grunnlaget og etter ei samla vurdering kome til at smitterisikoen ved arrangementet er for høg til at arrangementet kan gjennomførast.

 

Heggenes, den 10.03.2020

Arild Jacobsen
Kommuneoverlege i Øystre Slidre

KONTAKTINFORMASJON

Navn Funksjon Telefon
Torbjørn Broks Pettersen Rennleder 91 15 64 71
Kjell Berge Melbybråten Ass. rennleder 90 66 21 93
Einar Hegge Økonomisjef 90 83 13 24
John Magnus Sandberg Leder ØSIL 97 51 61 95
Viljar Aasan Sjef løypepatrulje 95 96 21 52
Erik Østli Sjef logistikk 91 62 75 40
Svein Ringli Stadionsjef 95 73 24 86
Rennkomité
Hanne Kvåle Rennsekretær 95 17 11 10
Frode Ophaug Løypesjef 91 30 56 51
Jørgen Wangensten Løypevaktsjef 91 68 49 04
Tord Tvenge Sjef løypekjøring 95 14 42 71
Bjarte Dyngeland Tidtaker 90 60 42 45
John Magnus Sandberg Sjef start/mål 97 51 61 95
Erling Vaagan Smørebodsjef 99 43 63 39
Fridtjof Rannem TD
Geir Mauseth Ass TD
Asle Kregnes Ass TD
Mette Lein Sjef antidoping 99 69 06 32
Logistikkomité
Rolf Stalenget Sjef premier 90 89 83 21
Bjørg Hovi Sjef forpleining 97 50 39 69
Mette Gro Onstad Sjef kafeteria 97 68 90 66
Stig Aastveit Røde Kors 90 10 99 75
Ronny Bjørnstad Webmaster 90 72 29 88
Erik Østli Speaker 91 62 75 40
Rolf Stalenget Sjef parkering 90 89 83 21