NM JUNIOR OG EQUINOR NC 7 OG 8 BEITOSTØLEN STADION 13.-15. MARS 2020

Øystre Slidre IL inviterer, I samarbeid med Norges Skiforbund, til NM langrenn for junior og Equinor Norgescup nr. 7 og 8 for sesongen 2019/2020 på Beitostølen Stadion.
Oppdatert informasjon om junior NM 2020 vil dere alltid finne på arrangementets nettside:
www.skiforbundet.no/beitostolen

RENNPROGRAM

Fredag 13. mars Lørdag 14. mars Søndag 15. mars

Menn – første start kl. 09.00

M 19/20           20 km Klassisk

M 18                15 km Klassisk

M 17                10 km Klassisk

 

Kvinner – første start kl. 13.00

K 19/20            15 km Klassisk

K 18                 10 km Klassisk

K 17                 7,5 km Klassisk

 

Menn – første start kl. 09.00

M 19/20           10 km Friteknikk

M 18                10 km Friteknikk

M 17                10 km Friteknikk

 

Kvinner – første start kl. 13.00

K 19/20            5 km Friteknikk

K 18                 5 km Friteknikk

K 17                 5 km Friteknikk

 

Menn – start kl. 09.00

Menn junior stafett 4 x 5 km (CCFF)

 

Kvinner – start kl. 10.30

Kvinner junior stafett 4 x 3,75 km (CCFF)

Det vil være tekniske soner på fredagens klassisk renn og på de klassiske etappene i stafetten på søndag.

Detaljprogram med oppdaterte startider pr klasse vil bli lagt ut straks påmeldingsfristen er gått ut. Klassene vil starte i den rekkefølge de står i rennprogrammet.

De individuelle rennene vil inngå i Equinor NC for junior som renn nr. 7 og 8 i sesongen 2019/2020.

KONTAKTINFORMASJON

Navn Funksjon Telefon
Torbjørn Broks Pettersen Rennleder 91 15 64 71
Kjell Berge Melbybråten Ass. rennleder 90 66 21 93
Einar Hegge Økonomisjef 90 83 13 24
John Magnus Sandberg Leder ØSIL 97 51 61 95
Viljar Aasan Sjef løypepatrulje 95 96 21 52
Erik Østli Sjef logistikk 91 62 75 40
Svein Ringli Stadionsjef 95 73 24 86
Rennkomité
Tor Erik Nyqvist Rennsekretær 41 04 68 27
Geir Atle Kjørli Løypesjef 91 10 52 65
Jørgen Wangensten Løypevaktsjef 91 68 49 04
Tord Tvenge Sjef løypekjøring 95 14 42 71
Bjarte Dyngeland Tidtaker 90 60 42 45
John Magnus Sandberg Sjef start/mål 97 51 61 95
Erling Vaagan Smørebodsjef 99 43 63 39
Ella Gjømle Berg TD
Geir Mauseth Ass TD
Fridtjof Rannem Ass TD
Mette Lein Sjef antidoping 99 69 06 32
Logistikkomité
Ellen Hæhre Sjef premier 95 84 97 10
Bjørn Hovi Sjef forpleining 97 50 39 69
Mette Gro Onstad Sjef kafeteria 97 68 90 66
Stig Aastveit Røde Kors 90 10 99 75
Ronny Bjørnstad Webmaster 90 72 29 88
Erik Østli Speaker 91 62 75 40
Jacob Håvelsrud Svarre Sjef parkering

PÅMELDING

All påmelding gjøres via minidrett.no. Kontroller at ditt brikkenummer er korrekt. Det benyttes online betaling. Det vil si at påmelding ikke er akseptert før gyldig startkontingent er betalt.

Påmelding av stafettlag gjøres kretsvis av den enkelte krets.

Startkontingent:

  • Individuelle renn: Kr 200.- pr øvelse
  • Stafett: Kr 800.- pr lag

Påmeldingsfrist:

  • Individuelle renn: Søndag 8. mars kl. 23.59
  • Stafett: Mandag 9. mars kl. 23.59

Påmeldingslister vil bli lagt ut på www.beitoworldcup.com og www.skiforbundet.no/beitostolen for kontroll hhv mandag 9.mars for individuelle renn og tirsdag 10.mars for stafetter. Eventuelle rettelser må meldes snarest mulig til vigdis@idrettsforbundet.no og senest innen tirsdag 10.mars kl 20.00. Nye korrigerte påmeldingslister vil bli lagt ut onsdag 11.mars og offisielle startlister så raskt som mulig etter det.

Etteranmelding:

Det vil bli gitt rom for et begrenset antall etteranmeldinger med siste frist kl 16.00 dagen før renndag.  Etteranmeldingsavgift er ordinær påmeldingsavgift pluss et tillegg på 100 %.

Skilisens:

Kretsledere er ansvarlig for at skilisens er innbetalt.

FIS-code:

Alle deltagere må være registrert i FIS og ha fått sin FIS-code før start. Se mer informasjon om innmelding i FIS-systemet i langrenn på www.skiforbundet.no.

TIDTAKING / BRIKKER

EQTiming er vår tidtagerservice. Alle utøvere må ha emiTag og det benyttes startgrind på start og fotocelle i mål. Det forutsettes at alle deltagere har egen brikke. Det vil være mulig å leie brikke for helgen. Pris kr 200.- for hele helgen. Leiebrikke hentes ut og leveres inn på rennkontoret. Manglende innlevert brikke vil bli belastet med et gebyr på kr 750.-. Brikke er utøvers ansvar. Ved gamle eller «døde» brikker vil arrangør så klart hjelpe utøver, men dette medfører utgifter som ved leiebrikke.

RENNKONTOR / STARTNUMMER

Rennkontor er på skistadion.

Åpningstider:

Torsdag 12. mars:         08.00 – 18.00
Fredag 13. mars:           07.00 – 18.00
Lørdag 14. mars:           07.00 – 18.00
Søndag 15. mars           07.00 – 12.00

Startnummer / individuelt:

Startnummer til de individuelle rennene plukkes opp for hver enkelt løper i telt på vei til start på konkurransedagen. Ikke innleverte startnummer vil bli belastet løpers klubb med kr 500.- pr startnummer.

Startnummer / stafett:

Startnummer og lårnummer (kun siste etappe) deles ut kretsvis på rennkontoret lørdag ettermiddag etter kl. 17.00 og søndag morgen kl. 07.00.

LAGLEDERMØTE

Lagledermøte på Radisson BLU Resort Beitostølen torsdag 12. mars kl 18.00. Dette møtet vil omhandle alle tre dagers konkurranser. Ved ytterligere behov for møter vil dette bli separat innkalt gjennom arrangements WhatsApp-gruppe hvor lagleder blir meldt inn. All informasjon, samt referater fra lagledermøte og juryavgjørelser med almenn interesse, vil fortløpende bli lagt ut på arrangementets hjemmeside under «NYHETER».

TRENINGSTIDER

Konkurranseløypene vil være åpne for trening til følgende tider: (Endring kan forekomme)

Onsdag 11. mars:          12.00 – 18.00
Torsdag 12. mars:         10.00 – 14.00 Offisiell trening
Fredag 13. mars:          Fra siste løper i mål – 18.00
Lørdag 14. mars           Fra siste løper i mål – 18.00

Oppdaterte treningstider vil til enhver tid ligge ut på arrangementets hjemmesider.

START- / RESULTATLISTER

Startlister:

Startlister vil bli lagt ut online på arrangementets hjemmesider, samt www.eqtiming.no  senest torsdag 12. mars.

Resultatlister:

Av miljøhensyn vil vi begrense papirlister og kun produsere en liste pr krets. Resultater vil ligge på arrangørens hjemmesider og www.eqtiming.no

JURY

Protester leveres skriftlig på offisielle protestskjemaer inkludert protestgebyr til rennsekretær på rennkontoret.

Juryen består av følgende medlemmer:

  • Ella Gjømle Berg / TD
  • Geir Mauset / Ass TD
  • Fridtjof Rannem / Ass TD
  • Torbjørn Broks Pettersen / Rennleder

SMØREBODER

Det er tilgang til totalt 35 smøreboder, samt et stort antall vognplasser i forbindelse med Beitosprinten. Bodene fordeles i rekkefølge: krets, TEAM og klubb etter at NSF og evt. utenlandske representasjonslag har fått sine boder. Bodene vil være tilgjengelige fra onsdag 11/3 til søndag 15/3.

Pris (eks. mva.): 30m2 kr. 7.500,-/15m2 kr 4.500.-. /Egen vogn kr. 3.000,-

Lagene vil bli etterfakturert. Smøreboder bestilles på erik.ostli@osil.no.

Siste frist for bestilling er fredag 28. februar.

PARKERING

Det er ca 300 parkeringsplasser på Beitostølen Stadion.
Pris kr 100.- pr dag fredag-søndag

DUSJ / GARDEROBE

Det er IKKE dusj / garderobe på Beitostølen Stadion.

PREMIESEREMONIER

Det vil bli avholdt premieseremoni for de seks beste på seremoniplassen ved smørebodene ca. 30 min. etter at siste løper i hver klasse er i mål. Resterende premier (1/3) hentes i premiebod!

OVERNATTING

Overnatting administreres gjennom Beitostølen Resort. Kontaktperson Ragnhild Bakken, booking@beitostolen.com, telefon 61 35 14 24

KAFETERIA

Åpningstider:

Torsdag:           09 – 15
Fredag:             08 – 16
Lørdag:             08 – 16
Søndag:            08 – 13

LØYPER

Mer info kommer…