Hovedprogram

Torsdag 10.august

Ankomst (Se egen fane Transport)
Prøveløp


Fredag 11.august

12.00 HL Sprint
Premieutdeling på arena


Lørdag 12.august

10.00 HL Lang
Premieutdeling på arena
Disco


Søndag 13.august

09.00 “The Ultimate Challenge” dag 1


Mandag 14.august

09.00 “The Ultimate Challenge” dag 2
Disco med premieutdeling


Tirsdag 15.august

10.00 Kretsstafett
Avreise

Fortrening:

Torsdag vil det bli muligheter til relevant fortrening i gangavstand fra overnatting, både sprint og langdistanse. Kartene er synfart samtidig med HL-kartene og løypelegger er samme som under HL. Kretsene får ferdig trykte kart til fortrening i kretskonvolutt.

HL Sprint:

HL-sprint gjennomføres i sentrum av Beitostølen. Siden løpsområdet delvis ligger i overnattingsområdet vil det i PM bli tydelig definert hvilke veier som skal benyttes til/fra overnattingssted etter ankomst. På løpsdagen skal alle løpere møte på Beitostølen skistadion senest én time før første start. Der vil det være mulighet til å oppholde seg innendørs. Det vil bli merket fra skistadion til start. Løpsområdet vil være hyttegrender med mange stier og veier, inkludert enkelte mindre skogsområder. Alle løypene vil passere arena underveis i løpet. Kart: 1:4000/2m, synfart av Helge Gisholt, oppdatert i 2017.

HL Lang:

HL-lang gjennomføres hovedsakelig i terrenget nord for Beitostølen sentrum. Løpsområdet er stort sett lettløpt- til meget lettløpt fjellterreng- beliggende 900-1100 meter over havet. Noen områder med undervegetasjon og tettere skog forekommer. Alle deltagere kan gå direkte fra overnatting til arena når de måtte ønske og selv bevege seg fra arena til start. Alle løyper, unntatt H/D14-16C, vil passere arena underveis i løpet. Kart: 1:10 000/5m, synfart av Helge Gisholt, oppdatert i 2017.

The Ultimate Challenge:

I løpet av to dager vil vi i en kombinert aktivitetspreget konkurranse kåre vinnerne av The Ultimate Challenge. Samme klasseinndeling som i HL Sprint. The Ultimate Challenge består av følgende øvelser: Bilbane, Bob-bane, Uphill-orientering og Downhill-orientering. Treningsgruppene med leder gjør disse oppgavene sammen. Lederen har ansvaret for å legge inn tidene deres i et resultatark og den i hver klasse som har lavest tid totalt er The Ultimate Winner. Premieutdelingen foregår før discorytmene tar overhånd.

Kretsstafett:

Kretsstafetten foregår på skistadion på Beitostølen og gjennomføres som en Mixed Sprint Relay, DHHD. Deltakerne oppfordres til å stille i kreative antrekk. HL/OLL avsluttes der med premieutdeling på arenaen. Kart: Beitostølen Sør, 1:4000, 2 m, utgitt 2017.