Påmelding skjer i Eventor. Påmelding åpnes etter påske 2017, ca 18.april. Personlig Emit brikke skal brukes og personlig emiTag kan brukes. Løpere som melder seg på uten brikker blir automatisk tildelt både brikke og emiTag og blir fakturert kr 25.- brikke/løp. NB ! Husk å melde deg på tre separate påmeldinger, HL Sprint, HL Lang og OLL i Eventor.


Påmeldingsfrist:

For løpere til HL og OLL er siste frist for ordinær påmelding fredag 30.juni kl 23.59. For kretsenes ledere er ordinær påmeldingsfrist fredag 7.juli kl 23.59. Siste frist for etteranmelding er torsdag 10.august kl 23.59. Trekning av startlister vil foregå lørdag 5.august og legges ut på arrangørens hjemmesider. Påmeldingsfrist til kretsstafetten er søndag 13.august kl 23.59.


Påmeldingsavgifter HL 2017:

HL Sprint              kr 575.- (inkl 100.- i reisefordeling)
HL Lang               kr 575.-
Etteranmeldingsgebyr + 50 %


Oppholdsutgifter HL/OLL 2017 for utøvere og ledere:

Opphold HL Torsdag-Lørdag kr 1500.-
Opphold OLL Lørdag-Tirsdag kr 2250.-
Opphold HL/OLL Torsdag-Tirsdag kr 3750.-
Etteranmeldingskostnad OLL kr 500.-

Påmeldingsavgifter og oppholdsutgifter betales til kontonummer 2135.35.47906 og merkes løper, klubb og krets. NB ! Påmelding er bindene og gyldig når betaling er mottatt og senest innbetalt fredag 14.juli 2017. Ved sykdom refunderes ikke påmeldings – eller oppholdsutgifter av arrangør da dette er å regne som en pakkereise og dekkes gjennom eget forsikringsselskap.