Løpsleder Erik Østli erik.ostli@osil.no 916 27 540
Løypelegger Jørn Sundby
Kart Helge Gisholt
Økonomi Einar Hegge
Forlegning Ragnhild Bakken
Forpleining Anita Haug Lien