Ønsker du å være funksjonær på en eller flere av våre arrangement?
Ved alle arrangement er det behov for frivillige som kan fylle forskjellige oppgaver.
Nedenfor har vi laget et skjema som du kan fylle ut dersom du er interessert.

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte leder@osil.no på mobil 975 16 195

KLIKK HER FOR Å REGISTRERE DEG